MÜŞTEREK GELECEKLER // COMMON FUTURES

Takvimin on yıllık dönemeçleri ileriye dönük değerlendirmelerin yapılabileceği elverişli anlardır. İçinde bulunduğumuz binyılın rakamlarıyla uyaklı 2020 yılı, geleceğe yönelik böyle bir muhasebeye girişmek için sembolik bir öneme sahip. Kritik bir kavşak noktasındayız: Teknolojinin gündelik hayatımızda artan nüfuzu, yeryüzünün kırılgan dengelerini idrakımız, büyüme odaklı iktisadi anlayışların giderek hükmünü yitirmesi bize insan, makine ve insan-dışı varlıklar arasında yeni ortaklık ve işbirliklerini gözeteceğimiz müşterek gelecek öngörüleri yapma fırsatını tanıyor.


Yakın geleceğimizi şekillendirecek teknolojik, çevresel, toplumsal ve ekonomik önüşümlerin beraberinde getireceği bu yeni müştereklikleri, tasarım disiplinlerinin penceresinden tartışmayı önemli buluyoruz. Müşterek gelecek öngörülerimiz içerisinde, tasarım uğraşı ve düşüncesi ne yönde evrilecek? Tasarımın tanımı, amacı, muhatabı ve bağlamı değişecek mi? Tasarımcının rolü, nasıl dönüşecek? Bu soruşturmayı, birbirleriyle ilişkili üç ana eksenden yürütmek, tasarım disiplinlerinin teknik ve toplumsalı barındıran, fiziksel dünyaya müdahil, çok boyutlu ve karmaşık alışverişler içeren yapısına uygun görünüyor.


İstikrar fikrini giderek kaybettiğimiz, belirsizliğin yeni ölçüt olduğu bir gelecekte toplumsal dirençliliğin kapasitesini artırma konusunda, tasarımın üzerine düşen bir görev var mıdır? Tasarım üzerinden ortak iyi arayışlarımız, mahalle, kent, bölge ve gezegen ölçeğinde ne tür ‘müşterek gelecek’ senaryoları oluşturmamıza aracılık edebilir?Teknolojinin daha erişilebilir olmasıyla birlikte, tasarım pratiği demokratikleşerek toplumun geneline yayılabilir mi? Kitlesel ölçekte göçün, kâr amaçlı ekonomik politikaların, 

yaşamı mümkün kılan kaynakların israfı ve eşitsiz dağılımının savurduğu hayatlar, tasarım aracılığıyla yeni dayanışma modelleri oluşturabilir mi? Yaşamın giderek kırılganlaşmasına karşı tasarım köprü kurucu, birleştirici bir rol üstlenebilir mi?

Gündelik hayatımızda giderek daha çok yer işgal eden yeni teknolojilerin, tasarıma etkisi ne olacak? Yapay zekâ, makine öğrenimi, akıllı teknolojiler ve kolektif zekâ arayışları, tasarım hakkında bildiklerimizi gözden geçirmemizde ne derece etkili olacak? Makinelerle artan muhabbetimiz tasarıma dair sahip olduğumuz estetik, etik ve politik yargıları dönüşüme uğratacak mı? Teknolojinin de sağladığı olanaklarla tasarım süreci açık, katılımcı, çok  aktörlü bir sistem olarak şekillenebilir mi? Belirsizliklere karşı yeni bir rasyonalite devşirmeyi umduğumuz yapay zekâ, beşerî bir boyutu olan tasarımı tümden üstlenebilir mi?

Dünyayı kavrayışımızda kendi türümüze biçtiğimiz ayrıcalıklı özne konumunu terk edip maddi, toplumsal ve hatta dijital dolanıklığımızın ayırdına vardığımızda, tasarım nasıl dönüşür? Doğanın kaynaklık ettiği yere özgü olan kuşaklararası bilgi birikimlerinden, tasarımcılar ne öğrenebilir? Doğanın süreçleri ve insan dışı varlıkların sosyalliği, yeni teknolojiler yardımıyla, tasarıma yol gösterebilir mi? Parçası olduğumuz fiziksel ve bilişsel ağların, tasarım pratiğinde hükmü nedir? 

Bu ve benzeri daha birçok soru ekseninde, ‘müşterek gelecek’ tahayyüllerimizi, tasarım disiplinlerinin dünyaya açtığı pencerelerden tartışıp değerlendirmek üzere, İyi  Tasarım/Good Design İzmir_5’in hazırlıklarına başlıyoruz.

Logo Kare

Önemli Tarihler

Monday, October 19, 2020

İyi Tasarım/Good Design İzmir_5

Etkinlik tarihi: 19 Ekim-01 Kasım 2020 (tarihlerde değişiklik yapılabilir)

Son başvuru tarihi: 20 Temmuz 2020

Başvuru mail adresi: iyitasarim@izmeda.org

 

 

Thursday, July 9, 2020

Üniversiteler Tasarım Sanat Sergisi (ÜTAS)

Son Başvuru Tarihi: 20 Temmuz 2020

Başvuru mail adresi: utas@izmeda.org

Saturday, December 5, 2020

Atölye

Müşterek Yaratım 
İzmir Design Factory – Can Güvenir/Hande Yıldız Çekindir
11-18 Aralık, 19.00-20.45
12-13 Aralık, 10.00-23.45

Logo Beyaz

Bizimle iletişime geçiniz:

Adres   : Pazaryeri Mah. 946 Sok. No:2 Konak / İZMİR

Telefon : +90 (232) 293 46 17

Faks     : +90 (232) 293 46 10

Eposta: iyitasarim@izmeda.org