DÖNGÜ/CYCLES

Tasarım uğraşı, üretim-kullanım-imha çıkmazının ötesinde, atığın kaynak olarak yeniden değerlendirildiği döngüsel bir süreç olarak kurgulanabilir mi? Veri ve bilginin döngüsel süreçlerde işlendiği yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin yakın gelecekte tasarım pratiklerine etkisi ne olacaktır?

Tedavülden düşen tasarım ürünleri için ikinci bir hayat var mıdır? Tasarımcıların ara ara ziyaret ettiği geçmişin akım ve modaları günümüzde tasarım uğraşına ne söyler? Küresel ısınma ve iklim değişimi, azalan biyolojik çeşitlilik, küresel nüfus artışı, enerji krizi, doğayı tüketen kentleşme pratikleri ve sanayi atıklarının sebep olduğu çevre kirliliği, dünyayı belirsiz bir geleceğe doğru sürüklüyor. 

Bu tekinsiz gelişmelerle mücadelede bütüncül bir bakışı ve insan türünü aşan ölçekte bir “ortak iyi”nin tanımını amaçlayan “gezegensel düşünce”nin ortaya çıkışına tanıklık ediyoruz. Dünyanın esenliğine dair bu arayışa tasarımın katkısı ne olabilir? İyi Tasarım/Good Design İzmir_4, farklı disiplinlerden tasarımcıları diğer tüm canlılarla birlikte bir parçası olduğumuz yerkürenin bugünü ve yarınına dair söz üretmeye davet ediyor.

İzmir Akdeniz Akademisi tarafından düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir, tasarımla ilgili faaliyette bulunan tüm grupları her yıl belirli bir tema çerçevesinde bir araya getiren, hem tasarım mesleği ve eğitimi adına yapılan üretimin, hem de tasarıma ilişkin düşünsel zeminde yapılan çalışmaların paylaşıldığı bir etkinliktir.

Sergiler, atölyeler, panel ve söyleşilerden oluşan etkinlik, tasarımcılar, öğrenciler, üreticiler, iş dünyası, eğitimciler, akademisyenler ve tasarımla ilgili tüm çevreleri canlı bir diyalog ve tartışma ortamında buluşturarak, İzmir’in bir tasarım ve inovasyon kentine dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu yıl Ekim ve Kasım aylarında düzenlenecek İyi Tasarım/Good Design İzmir_4’ün teması DÖNGÜ.

İyi Tasarım/Good Design İzmir 4, tasarım bağlamında DÖNGÜ temasını ekolojiden teknolojiye, üretim döngülerinden tasarım ürününün kullanım ömrüne dek uzanan farklı başlıklar altında ele alacak. En genel anlamıyla bu tema “Çizgisel gelişme anlayışına angaje olmayan, tüketim odaklı bir ilerlemenin nihai amaç olarak görülmediği bir tasarım uğraşı mümkün müdür?” sorusunu tartışmaya açıyor. Fiziksel dünyayla irtibatımızı sağlayan “şeyler”in tasarımı, salt insanı merkeze alan bir dünya kurma anlayışının yerine, varoluşun tüm canlıları kapsayacak şekilde yeniden düşünüldüğü bütüncül ve çok-merkezli kavrayışına vesile olabilir mi?

Logo Kare

Logo Beyaz

Bizimle iletişime geçiniz:

Adres/Adress   : 848 Sokak No:46 3.Beyler Konak / İZMİR

Telefon/Phone  : +90 (232) 293 46 17

Faks/Fax          : +90 (232) 293 46 10

E-posta/E-mail : iyitasarim@izmeda.org