Başvuru ve Değerlendirme/Application and Evaluation

english below

İyi Tasarım İzmir_8 programında yer almak ister misiniz? Lütfen İyi Tasarım İzmir_8 teması ile ilişkili etkinlik fikrinizi aşağıdaki linkte yer alan formu doldurarak bize iletin. Küratöryel ekip tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde seçilen başvurular programda yer alacak. Programa katılmaya hak kazanan başvuruların gerçekleşme ve sunum maliyetleri İzmir Akdeniz Akademisi tarafından karşılanacak. Ulaşım ve konaklama giderleri seçilen başvuru sahibine ait olacak. 


Değerlendirme Kriterleri
Toplam 100 p.  60/100 sağlanmalıdır
1. Yetkinlik (20p.)
2. Temanın ortaya koyduğu temel sorunsallarla ilişki kurma (20 p.)
3. Ulusal ve/veya uluslararası tasarım problemleriyle ilişkilenme (10 p.)
4. İşbirlikleri ve etkileşime açıklık (10 p.)
5. Disiplinlerarası yaklaşım (10 p.)
6. Etkinlik programına nitelikli katkı sağlama potansiyeli (10 p.)
7. Programın kimliği ile ilişkilenme (10 p.)
8. Kentle ilişki (5 p.)
9. Talep edilen malzeme ve desteğin öneriyle uyumu ve karşılanabilirliği (5 p.)

Would you like to take part in the Good Design İzmir_8 program? Please send us your idea of an event related to the Good Design İzmir_8 theme by filling out the form at the link below. The applications selected as a result of the evaluation by the curatorial team will be included in the program. The realization and presentation costs of the applications that are eligible to participate in the program will be covered by the Izmir Mediterranean Academy. Transportation and accommodation expenses will be covered by the selected applicant.

Evaluation Criteria
total 100 p.  60/100 should be achieved
1. Competence (intellectual, scientific, artistic etc.) (20p.)
2. Relevance to the main problematics posed by the theme (20p.)
3. Potential for national and/or international dissemination (10 p.)
4. Collaborative and Participatory Approach (10p.)
5. Interdisciplinary approach
6. Potential to make a qualified contribution to the event program (10p.)
7. Relevance to the identitiy of the program (10p.)
8. Relation with the city (5p.)
9. Compliance and affordability of the requested material and support (5p.)

Başvuru Formu/Application Form: bit.ly/3OPBSzN
E-posta: iyitasarim@izmeda.org

 

 

Son Başvuru/Application Deadline: 25 Eylül/September 2023

Aklınıza takılanlar mı var ?

Bize sorun!

Başvurunuz hakkında aklınıza takılan soruları
yanıtlamaktan memnuniyet duyacağız.

* Yanıtınızı e-posta yoluyla alacaksınız.

Logo Beyaz

Bizimle iletişime geçiniz:

Adres/Adress   : 848 Sokak No:46 3.Beyler Konak / İZMİR

Telefon/Phone  : +90 (232) 293 46 17

Faks/Fax          : +90 (232) 293 46 10

E-posta/E-mail : iyitasarim@izmeda.org