Diyalog / Dialogue

Önce

 

İyi Tasarım İzmir_8, uzlaşmaya giden yolda doğa, insan, insan ötesi varlıklarla uyumlu bir gelecek için atılması gereken adımları yüzleşme, diyalog, arabuluculuk, onarım ve uyum anahtar kelimeleri ile tartıştı. Bu arayışta, tasarımcının rolünü sorgularken, yerküreyi ve ilişkilerimizi onarmak için oluşturabileceğimiz altyapılara odaklandı.

 

Şimdi, diyalog
 

Bu sene İyi Tasarım İzmir_9, uzlaşmanın bir adım ötesine/gerisine giderek cesaret, hemzemin, eylem, çatışma ve aktarım anahtar kelimeleriyle diyaloğu merceğine alıyor. On yıla yaklaşan birikimiyle İyi Tasarım İzmir, önceki etkinliklerinde yer almış/oluşmuş ilişkileri kente yayılan* üretken diyaloglar inşa ederek canlandırmayı ve bunlara yenilerini eklemeyi hedefliyor. Bu nedenle kentin farklı bileşenlerini**, birlikte hareket etmeyi, eylemeyi ve üretmeyi mümkün kılan fikir ve eserleriyle*** İyi Tasarım İzmir_9’da yan yana gelmeye davet ediyor.

 

Diyalog, anahtar kelimeler
 

Cesaret, Hemzemin, Eylem, Çatışma, Aktarım

 

İzmir ve Akdeniz'deki tüm metropoller insanlığın yol açtığı ekolojik krizlerle ve bu krizlerin neden olduğu çok katmanlı problemlerle mücadele ediyor. İyi Tasarım İzmir_9, içinden geçtiğimiz bu çoklu kriz hali ile mücadelede yalnız olmadığımızı hatırlatacak ve ilişkilerimizi güçlendirecek yollar, yöntemler, araçlar arıyor. ‘Gelecek için eyleme geçme motivasyonunu’ bir araya geldiğimiz anda bulduğumuza dair olan inançla, içinde bulunduğumuz kritik eşikte cesaretli, bakım odaklı, hemzemin, biraz da bildiğimiz ‘hadleri aşan’, ilham verici yanyanalıklara ve harekete ihtiyacımız olduğunu düşünüyor ve soruyoruz:

 

 • İçine sıkıştığımız sosyal, politik ve ekolojik çemberi toplumsal ve mekansal düzlemde nasıl genişletebiliriz?

 • Kente, doğaya ve gündelik yaşamımıza dair hangi nesneler, mekanlar, hizmetler, sistemler, deneyimler diyalog başlatabilir? 

 • İzmir’de/İzmir ve diğer Akdeniz kentleri arasında ne tür ortak tasarım alanları inşa edebiliriz?

 • Geçmiş-gelecek, teori-pratik, yerel-küresel, sanal-gerçek arasında aktarım sağlayacak yollar neler olabilir?

 • Konuşa konuşa bir yere gidemiyoruz dediğimiz anda, gücümüzü tasarımdan alarak, bir diyaloğu, bir eyleme nasıl dönüştürebiliriz? 
   

 

İyi Tasarım İzmir_9, diyalog temasıyla işte bu çok boyutlu ‘tasarım sorularına’ odaklanarak sizleri eteğinizdeki taşları dökmeye, tariflerinizi paylaşmaya ve birlikte yenilerini üretmeye davet ediyor. 
 

 

 

* Kültürpark’tan çıkıp, körfeze, parklara, tarihi mekanlara, mahallelere, pazar yerlere ve daha nice kamusal ve yarı kamusal mekanlara yayılan
 

** Yurttaşlar, topluluklar, inisiyatifler, kurumlar ve  üniversiteler ve niceleri
 

*** Atölyeler, söyleşi/paneller, performanslar, rotalar, film gösterimleri, yarışmalar, forumlar ve benzerleri

 

Before

 

Good Design Izmir_8 discussed the steps that need to be taken for a future in harmony with nature, human and non-human beings on the road to reconciliation with the keywords confrontation, dialogue, mediation, repair and harmony. While questioning the role of the designer in this quest, it focused on the infrastructures we can create to repair the earth and our relationships.

 

Now, dialogue

 

This year, Good Design Izmir_9 goes one step beyond reconciliation and focuses on dialogue with the keywords courage, on-even-ground, action, conflict and transference. With nearly ten years of experience, Good Design aims to revive relationships -that have taken place/formed in all previous events- and create new ones by building generative dialogues that spread throughout the city*. With workshops, projects and ideas** that makes it possible to act, practice and produce together, it invites the different components*** of the city to come together in Good Design.

 

Dialogue keywords

 

Courage, On-Even-Ground, Action, Conflict, Transference

 

Izmir and all Mediterranean metropolises are struggling with human-made ecological crises and the multi-layered problems they cause. Believing that the motivation to act for the future is created when we come together, Good Design_9 is looking for ways, methods and tools to strengthen our relationships and to remind us that we're not alone in fighting the polycrises. With the belief that when we come together we find the motivation to take an action for the future, we think that at the critical threshold we have caused as humanity, there is a need for ‘courageous / care-oriented / on-even-ground’ and inspiring togetherness and action that transcends the ‘limits’ we know therefore we question:

 

 • How do we expand the social, political and ecological circle we are trapped in on a social and spatial level?

 • Which objects, places, services, systems, experiences related to the city, nature and our daily lives can start a dialogue? 

 • What kind of co-design spaces can we build in Izmir / between Izmir and other Mediterranean cities?

 • What are the ways of transfer between past and future, theory and practice, local and global, virtual and real?

 • How can we transform a dialogue into an action by taking our power from design? 

 

 

Good Design 9, with its theme of dialogue, focuses on these multidimensional design questions and invites you to spill the beans, share the recipes and cook something up together.

 

 

*Coasts, parks, historical sites, neighborhoods and market places extending from Kültürpark to various points/spaces of Izmir.

 

 

**Citizens, communities, local initiatives, institutions, universities etc.

 

 

**Workshop, talk/panel, exhibition, performance, project, route, film screening, competition, forum etc.

 
Logo Kare

Logo Beyaz

Bizimle iletişime geçiniz:

Adres/Adress   : 848 Sokak No:46 3.Beyler Konak / İZMİR

Telefon/Phone  : +90 (232) 293 46 17

Faks/Fax          : +90 (232) 293 46 10

E-posta/E-mail : iyitasarim@izmeda.org