Logo Kare

İyi Tasarım/Good Design İzmir, Akdeniz Akademisi tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen, Akdeniz ve dünya meseleleri üzerine yürütülen tasarım çalışmalarını İzmir’de bir araya getirerek tüm paydaşlarla diyalog ve işbirliği içinde gerçekleştiren çok kapsamlı kamusal bir programdır. 

Kentin tasarım kapasitesini -söylemini, kültürünü, ekonomisini- eşitlikçi, işbirlikçi ve katılımcı bir yaklaşımla artırmayı, çeşitlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen bu program; her yıl belirli bir tema çerçevesinde yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte tasarımla ilgili faaliyette bulunan tüm grupları bir araya getirir. Hem tasarım mesleği ve eğitimi adına yapılan üretimin hem de tasarıma ilişkin düşünsel zeminde yapılan çalışmaların paylaşımına, söyleşi/panel, sergi, atölye, film gösterimi, performans, yarışma, proje vb. etkinliklerle önayak olur. 

 

İyi Tasarım İzmir’in (…) etkinlikler dizisi, bir yandan tasarıma ilişkin mesleki ve kuramsal tartışmalar için bir odak oluşturmayı ve yenilikçi çalışmalara alan açmayı, diğer yandan da tasarımı kamuoyunun gündeminde daha merkezi bir konuma taşımayı amaçlıyor. Elbette bu uzun vadeli bir hedef ve düzenlenen etkinliklerin kentte bugünden yarına bir dönüşüm yaratmasını bekleyemeyiz. İyi Tasarım İzmir’in etkisini daha ziyade bir mayalanma sürecine benzetebiliriz.* 

 

İyi Tasarım/ Good Design İzmir’in içeriği, her yıl belirlenen tema kapsamında, açık çağrı ve davet yoluyla, program koordinatörleri tarafından hazırlanır. İçerik üreticileri için yapılan çağrı, programın ve İzmir Akdeniz Akademisi’nin resmi web sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulur.

 

 

İyi Tasarım/Good Design İzmir_1    Çıktı/Output 

İyi Tasarım/Good Design İzmir_2    Alan Açmak/New Spaces 

İyi Tasarım/Good Design İzmir_3    Birarada/Together 

İyi Tasarım/Good Design İzmir_4    Döngü/Cycles 

İyi Tasarım/Good Design İzmir_5    Müşterek Gelecekler/Common Futures 

İyi Tasarım/Good Design İzmir_6    Yeniden Müşterek Gelecekler/Common Futures Reloaded 

İyi Tasarım/Good Design İzmir_7    Yaşamsal/Vital

İyi Tasarım/Good Design İzmir_8    Uzlaşma/Reconciliation

 
 
 
 
*Gönlügür, E., “İyi Tasarım İzmir-Mütevazı Bir Manifesto İçin Notlar”, Yeniden Akdeniz Tasarım, Aralık/December 2021.

Good Design Izmir is a comprehensive public program organized by the Mediterranean Academy since 2016, bringing together design studies conducted on Mediterranean and global issues in Izmir, fostering dialogue and collaboration with all stakeholders. Aimed at increasing, diversifying, and popularizing the city's design capacity - its discourse, culture, and economy - with an egalitarian, collaborative, and participatory approach, this program gathers local, national, and international design-related groups annually around a specific theme. It facilitates the sharing of both production in the field of design profession and education, and the intellectual work related to design through activities such as discussions/panels, exhibitions, workshops, film screenings, performances, competitions, projects, etc.

 

The series of events under Good Design Izmir aims to serve as a focal point for professional and theoretical discussions on design, creating space for innovative work, and also aims to elevate design to a more central position in the public agenda. Of course, expecting an immediate transformation in the city from today to tomorrow is a long-term goal, and we can rather liken the impact of Good Design Izmir to a fermentation process.*

 

The content of Good Design Izmir is prepared annually by program coordinators within the framework of the theme determined for that year, through open calls and invitations. Calls for content producers are announced through the official websites and social media channels of the program and Izmir Mediterranean Academy.

 
Başvuru

Geçmiş Yıllardan Kareler

Duyuru Alanı

2019 Yılı Sergi: Kurtarılmış Deri

Şölen KİPÖZ
Duyuru Alanı

2019 Yılı Atölye: Hatıra Ağları

Işık Ülkün NEUSSER, Wilhelm NEUSSER
Duyuru Alanı

2019 Yılı Atölye: Fotogram Atölyesi

Gözde YENİPAZARLI, Nilay ULUĞ
Duyuru Alanı

2019 Yılı Atölye: Güneş Baskı Atölyesi

Gökhan BİRİNCİ
Duyuru Alanı

2019 Yılı Atölye: Fuar Maatbası

Emre YILDIZ
Duyuru Alanı

2019 Yılı Atölye: Topla-Tamamla-Tasarla

İklim TOPALOĞLU SARI, Aylin GÖKNUR, Cenk Hasan DERELİ, İbrahim Emre GÜNDOĞDU, Yuvacan ATMACA, Cansu DİNÇ, Altıner YILDIRIM, Melih YAVUZ, Büşra KAYALAR
Duyuru Alanı

2019 Yılı Atölye: Bir Tasarım Malzemesi Olarak Mantar Miselyumu

Raul PINTO, Derya IRKDAŞ DOĞU
Duyuru Alanı

2019 Yılı Sergi: Nesnenin Beş Hali

Gökhan MURA
Duyuru Alanı

2019 Yılı Sergi: Arzu Nesneleri

Nilüfer TALU, Ebru YILMAZ
Duyuru Alanı

2018 Yılı Atölye: Akışkan Zeminde Seyrüsefer

Mehtap ALTUĞ, Ertunç HÜNKAR

Logo Beyaz

Bizimle iletişime geçiniz:

Adres/Adress   : 848 Sokak No:46 3.Beyler Konak / İZMİR

Telefon/Phone  : +90 (232) 293 46 17

Faks/Fax          : +90 (232) 293 46 10

E-posta/E-mail : iyitasarim@izmeda.org